รถยกถังน้ำมันแนวตั้ง 1,300 มม. / DS-0313

 


สามารถยกถังน้ำมัน และหมุนถังน้ำมันเพื่อเทได้ ยกขึ้นลง


ด้วยระบบไฮดรอลิกมือโยกหรือขาเหยียบ มือหมุนเพื่อถังเท


ขนาด L1,325 x W806 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 572 มม./55กล.


ยกได้ 400 กก. ยกได้สูง 1,350 มม. ขยายได้สูง 1,960 มม.


ล้อหน้า 2 ล้อ ล้อหลัง 2 ล้อ, น้ำหนักรถ 190 กก.

 


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

 

รถยกถังน้ำมันแนวตั้ง 1,900 มม. / DS-0321

 


สามารถยกถังน้ำมันเพื่อวางซ้อน สามารถหมุนถังน้ำมัน


ได้ 360 องศา เพื่อการถ่ายและเทนั้มันได้ ทำงานด้วยระบบ


ไฮดรอลิกมือโยกหรือขาเหยียบอขนาด L1,520xW1,050 มม.


ยกได้ 350 กก. ยกได้สูง 1,945 มม. ขยายได้สูง 2,100 มม.


ล้อหน้า 2 ล้อ ล้อหลัง 2 ล้อ, น้ำหนักรถ 131 กก.

 


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

 

 

รถเคลื่อนย้ายถังน้ำมัน รุ่นยกลาก / DP-36

 

มีขอบหลังโค้งเพื่อรองรับถัง ใช้ง่าย ใช้ยกและเคลื่อนย้าย


ขนาด L1,022 x W722 x H1,205 มม. น้ำหนักรถ 53 กก.


โหลดได้ 365 กก. เส้นผ่าศูนย์กลาง 572 มม. / 55 แกลลอน

 


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

 

รถเคลื่อนย้ายถังน้ำมัน รุ่นยกลอย / DT-25

 

ยกถังด้วยมือโยก ยกขึ้น/ยกลงได้อย่างนุ่มนวล ปลอดภัย


เส้นผ่าศูนย์กลาง 572 มม. สำหรับยกถังเหล็ก 200 ลิตร


โหลดได้ 250 กก. ยกได้สูง 345 มม. น้ำหนักรถ 42 กก.

 


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

 

รถเคลื่อนย้ายถังน้ำมัน รุ่นลอดใต้พาเลท / DCL-03

 

ยกถัง 200 ลิตรเพื่อวางบนพาเลท ขากว้าง วางคร่อมมุมได้


ขนาด L730 x W1,100 x H1,100 มม. โหลดได้ 300 กก.


เส้นผ่าศูนย์กลางถัง 572 มม. สูง 900 มม. ยกได้สูง 280 มม.


ล้อขนาด 5 นิ้ว(หน้า 2 ล้อหลัง2 ล้อ) น้ำหนักรถ 67 กก.

 


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

 

รถเคลื่อนย้ายถังน้ำมัน รุ่นเข้ามุม / DCM-03

 

เหมาะสำหรับการจัดวางถังบนรถบรรทุก หรือบนพาเลท


ขาเตี้ย สามารถลอดช่องใต้พาเลทได้ โหลดได้ 300 กก.


เส้นผ่าศูนย์กลางถัง 572 มม./ 55 แกลลอน ยกได้สูง 805 มม.


ล้อหน้า/หลัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 64/80 มม. น้ำหนักรถ 68 กก.


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

 

 

 โต๊ะปรับระดับติดล้อ แบบหน้าโต๊ะโรลเล่อร์ - Lift Table with Roller Top

 

 

JUMBO TMS300A-R / โต๊ะปรับระดับหน้าโต๊ะโรลเลอร์

 

 

โต๊ะปรับระดับหน้าโต๊ะโรลเลอร์รับน้ำหนักได้ 270 กิโลกรัม


ขนาดของโต๊ะปรับระดับติดล้อ L855 x W500 มิลลิเมตร


ความสูงก่อนยก 400 มิลลิเมตร ยกได้สูง 970 มิลลิเมตร


น้ำหนักของโต๊ะปรับระดับติดล้อ 110 กิโลกรัม ติดเบรก 2 ล้อ

 


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

 

 

 

JUMBO TMS500A-R / โต๊ะปรับระดับหน้าโต๊ะโรลเลอร์

 

โต๊ะปรับระดับหน้าโต๊ะโรลเลอร์รับน้ำหนักได้ 470 กิโลกรัม


ขนาดของโต๊ะปรับระดับติดล้อ L855 x W500 มิลลิเมตร


ความสูงก่อนยก 400 มิลลิเมตร ยกได้สูง 970 มิลลิเมตร


น้ำหนักของโต๊ะปรับระดับติดล้อ 115 กิโลกรัม ติดเบรก 2 ล้อ

 


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *** 

 

 

 

 

JUMBO TES500-R / โต๊ะปรับระดับหน้าโต๊ะโรลเลอร์

 

โต๊ะปรับระดับหน้าโต๊ะโรลเลอร์รับน้ำหนักได้ 470 กิโลกรัม


ขนาดของโต๊ะปรับระดับติดล้อ L815 x W500 มิลลิเมตร


ความสูงก่อนยก 355 มิลลิเมตร ยกได้สูง 970 มิลลิเมตร


น้ำหนักของโต๊ะปรับระดับติดล้อ 143 กิโลกรัม ติดเบรก 2 ล้อ

 


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รถเข็นถังน้ำมัน รุ่นกะทัดรัด / DT-01

 

รถเข็นถังน้ำมัน แบบกะทัดรัด น้ำหนักรถเข็น 23.7 กก.


รถเข็นถังน้ำมัน ขนาด L 520 x W 620 x H 1500 มิลลิเมตร


ขนาดถัง 30/55 แกลลอน โหลดได้ 360 กก. ล้อขนาด 10 นิ้ว

 


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

  
 

 

 

 

 

รถเข็นถังน้ำมัน รุ่นขาตั้งถังเข็นได้ / DC-10

 

รถเข็นถังน้ำมันแบบขาตั้งถังเข็นได้ น้ำหนักรถเข็น 14.5 กก.


รถเข็นถังน้ำมัน ขนาด L 484 x W 478 x H 1235 มิลลิเมตร


ขนาดถัง 30/55 แกลลอน โหลดได้ 300 กก. ล้อหน้า 5นิ้ว/หลัง 4นิ้ว


ออกแบบมือจับและฐานที่โค้งมน ช่วยให้ยก/เทได้ด้วยคนเดียว

 


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

 

 

  

 

 

รถเข็นถังน้ำมัน รุ่นเทได้ / DC-36

 

รถเข็นถังน้ำมัน 3 ล้อ เทได้ ยกลอยและหมุนเทได้


ขนาด L 921 x W 870 x H 676 มิลลิเมตร น้ำหนักรถ 50 กก.


ขนาดถัง 55 แกลลอน โหลดได้ 364 กก. ล้อขนาด 10 นิ้ว

 


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

   
  

 

รถเข็นถังน้ำมัน รุ่นตักจากพื้น / DC-50

 

รถเข็นถังน้ำมัน 3 ล้อ ยกถังขนาด 35, 55 แกลลอน


ขนาด L950 x W570 x H750 มิลลิเมตร น้ำหนักรถ 17 กก.


โหลดได้ 500 กก. ล้อใหญ่ 2 ล้อ ล้อเล็ก 1 ล้อ

 


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

 

 

 

 

 

โต๊ะปรับระดับติดล้อ แบบหน้าโต๊ะสไลด์ - Lift Table with Sliding Top

 

 

JUMBO TMS700T / โต๊ะปรับระดับหน้าโต๊ะสไลด์

 


โต๊ะปรับระดับหน้าโต๊ะสไลด์รับน้ำหนักได้ 700 กิโลกรัม


ขนาดของโต๊ะปรับระดับติดล้อ L1006 x W550 มิลลิเมตร


ความสูงก่อนยก 632 มิลลิเมตร ยกได้สูง 1190 มิลลิเมตร


น้ำหนักของโต๊ะปรับระดับติดล้อ 155 กิโลกรัม ติดเบรก 2 ล้อ


ยกด้วยกำลังไฟฟ้า, ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 24V/33Ah

 


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***