โต๊ะปรับระดับติดล้อ แบบขากรรไกรคู่ - Double Scissors

 

  

 

JUMBO TMD350 / โต๊ะปรับระดับติดล้อ

โต๊ะปรับระดับรับน้ำหนักได้ 350 กิโลกรัม

 


ขนาดของโต๊ะปรับระดับติดล้อ L910 x W500 มิลลิเมตร


ความสูงก่อนยก 350 มิลลิเมตร ยกได้สูง 1300 มิลลิเมตร


น้ำหนักของโต๊ะปรับระดับติดล้อ 105 กิโลกรัม ติดเบรก 2 ล้อ


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *** 

 

   

 

JUMBO TMD680 / โต๊ะปรับระดับติดล้อ

โต๊ะปรับระดับรับน้ำหนักได้ 680 กิโลกรัม

 


ขนาดของโต๊ะปรับระดับติดล้อ L1220 x W610 มิลลิเมตร


ความสูงก่อนยก 474 มิลลิเมตร ยกได้สูง 1500 มิลลิเมตร


น้ำหนักของโต๊ะปรับระดับติดล้อ 185 กิโลกรัม ติดเบรก 2 ล้อ


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

   
  

 

JUMBO TMD800 / โต๊ะปรับระดับติดล้อ

โต๊ะปรับระดับรับน้ำหนักได้ 800 กิโลกรัม

 


ขนาดของโต๊ะปรับระดับติดล้อ L1220 x W610 มิลลิเมตร


ความสูงก่อนยก 475 มิลลิเมตร ยกได้สูง 1500 มิลลิเมตร


น้ำหนักของโต๊ะปรับระดับติดล้อ 172 กิโลกรัม ติดเบรก 2 ล้อ


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***