DDS-30 - ดอลลี่สำหรับถังน้ำมัน, ถังพลาสติก, ถังเคมี

เหมาะสำหรับทำการเคลื่อนย้ายถัง ใช้ง่านง่ายมาก สะดวก

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 501.65 มิลลิเมตร ใช้ได้กับขนาดถังขนาด 30 แกลลอน 

โหลดได้ 320 กิโลกรัม น้ำหนักของดอลลี่ประมาณ 3.6 กิโลกรัม ล้อพลาสติกหมุนได้รอบทิศ 4 ล้อ

 

 

DDS-55 - ดอลลี่สำหรับถังน้ำมัน, ถังพลาสติก, ถังเคมี

เหมาะสำหรับทำการเคลื่อนย้ายถัง ใช้ง่านง่ายมาก สะดวก

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 603.25 มิลลิเมตร ใช้ได้กับขนาดถังขนาด 55 แกลลอน 

โหลดได้ 410 กิโลกรัม น้ำหนักของดอลลี่ประมาณ 5.0 กิโลกรัม ล้อพลาสติกหมุนได้รอบทิศ 4 ล้อ

 

 

สินค้าที่ท่านแาจสนใจ : รถเข็นถังน้ำมัน รถยกถังน้ำมัน รถยกถังน้ำมันไฟฟ้า