โต๊ะปรับระดับติดล้อ - JUMBO TableLift

 

โต๊ะปรับระดับติดล้อรุ่นเท้าเหยียบ (Manual Footpump) หน้่่าโต๊ะเป็นพื้นดิน

ใช้สำหรับวางสิ่งของ ช่วยผ่อนแรง การยกขึ้นงานที่มีน้ำหนักมาก ลดระดับได้รวดเร็ว

ล้อปรับทิศทางได้คล่อง พร้อมเบรก เพื่อความปลอดภัย

ในระหว่างทำงาน ส่วนรุ่นไฟฟ้า จะยกด้วยกำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

 

 

โต๊ะปรับระดับติดล้อ แบบขากรรไกรเดี่ยว - Single Scissors

 

 

JUMBO TMS150 / โต๊ะปรับระดับติดล้อ

 

โต๊ะปรับระดับรับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม


ขนาดของโต๊ะปรับระดับติดล้อ L700 x W450 มิลลิเมตร


ความสูงก่อนยก 225 มิลลิเมตร ยกได้สูง 740 มิลลิเมตร


น้ำหนักของโต๊ะปรับระดับติดล้อ 44 กิโลกรัม ติดเบรก 2 ล้อ

 

กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

JUMBO TMS300A / โต๊ะปรับระดับติดล้อ

 

โต๊ะปรับระดับรับน้ำหนักได้ 300 กิโลกรัม


ขนาดของโต๊ะปรับระดับติดล้อ L855 x W500 มิล

ลิเมตร
ความสูงก่อนยก 340 มิลลิเมตร ยกได้สูง 900 มิลลิเมตร


น้ำหนักของโต๊ะปรับระดับติดล้อ 82 กิโลกรัม ติดเบรก 2 ล้อ

 

กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

JUMBO TMS500A / โต๊ะปรับระดับติดล้อ

 

โต๊ะปรับระดับรับน้ำหนักได้ 500 กิโลกรัม


ขนาดของโต๊ะปรับระดับติดล้อ L855 x W500 มิลลิเมตร


ความสูงก่อนยก 340 มิลลิเมตร ยกได้สูง 900 มิลลิเมตร


น้ำหนักของโต๊ะปรับระดับ 87 กิโลกรัม ติดเบรก 2 ล้อ


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *** 

 

 

JUMBO TMS500L / โต๊ะปรับระดับติดล้อ

 

โต๊ะปรับระดับรับน้ำหนักได้ 500 กิโลกรัม


ขนาดของโต๊ะปรับระดับติดล้อ L1600 x W800 มิลลิเมตร


ความสูงก่อนยก 310 มิลลิเมตร ยกได้สูง 900 มิลลิเมตร


น้ำหนักของโต๊ะปรับระดับ 136 กิโลกรัม ติดเบรก 2 ล้อ


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *** 

 

 

 

JUMBO TMS800 / โต๊ะปรับระดับติดล้อ

 

โต๊ะปรับระดับรับน้ำหนักได้ 800 กิโลกรัม


ขนาดของโต๊ะปรับระดับ L1000 x W510 มิลลิเมตร


ความสูงก่อนยก 420 มิลลิเมตร ยกได้สูง 1000 มิลลิเมตร


น้ำหนักของโต๊ะปรับระดับ 115 กิโลกรัม ติดเบรก 2 ล้อ


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

JUMBO TMS1000 / โต๊ะปรับระดับติดล้อ

 

โต๊ะปรับระดับรับน้ำหนักได้ 1000 กิโลกรัม


ขนาดของโต๊ะปรับระดับ L1016 x W515 มิลลิเมตร


ความสูงก่อนยก 380 มิลลิเมตร ยกได้สูง 1000 มิลลิเมตร


น้ำหนักของโต๊ะปรับระดับ 115 กิโลกรัม ติดเบรก 2 ล้อ

 

กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***