JUMBO โต๊ะปรับระดับติดล้อ แบบไฟฟ้า - Electric Lift Table

 

 

JUMBO TES500 / โต๊ะปรับระดับไฟฟ้า

โต๊ะปรับระดับไฟฟ้ารับน้ำหนักได้ 500 กิโลกรัม

 


ขนาดของโต๊ะปรับระดับติดล้อ L815 x W500 มิลลิเมตร


ความสูงก่อนยก 300 มิลลิเมตร ยกได้สูง 900 มิลลิเมตร


น้ำหนักของโต๊ะปรับระดับติดล้อ 114 กิโลกรัม ติดเบรก 2 ล้อ


ยกด้วยกำลังไฟฟ้า, ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 24V/33Ah

 


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

 

 

 

  JUMBO TED350 / โต๊ะปรับระดับไฟฟ้า

โต๊ะปรับระดับไฟฟ้ารับน้ำหนักได้ 350 กิโลกรัม

 


ขนาดของโต๊ะปรับระดับติดล้อ L915 x W500 มิลลิเมตร


ความสูงก่อนยก 405 มิลลิเมตร ยกได้สูง 1320 มิลลิเมตร


น้ำหนักของโต๊ะปรับระดับติดล้อ 150 กิโลกรัม ติดเบรก 2 ล้อ


ยกด้วยกำลังไฟฟ้า, ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 24V/33Ah

 


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***