โต๊ะปรับระดับติดล้อ แบบหน้าโต๊ะโรลเล่อร์ - Lift Table with Roller Top

 

 

JUMBO TMS300A-R / โต๊ะปรับระดับหน้าโต๊ะโรลเลอร์

 

 

โต๊ะปรับระดับหน้าโต๊ะโรลเลอร์รับน้ำหนักได้ 270 กิโลกรัม


ขนาดของโต๊ะปรับระดับติดล้อ L855 x W500 มิลลิเมตร


ความสูงก่อนยก 400 มิลลิเมตร ยกได้สูง 970 มิลลิเมตร


น้ำหนักของโต๊ะปรับระดับติดล้อ 110 กิโลกรัม ติดเบรก 2 ล้อ

 


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

 

 

 

JUMBO TMS500A-R / โต๊ะปรับระดับหน้าโต๊ะโรลเลอร์

 

โต๊ะปรับระดับหน้าโต๊ะโรลเลอร์รับน้ำหนักได้ 470 กิโลกรัม


ขนาดของโต๊ะปรับระดับติดล้อ L855 x W500 มิลลิเมตร


ความสูงก่อนยก 400 มิลลิเมตร ยกได้สูง 970 มิลลิเมตร


น้ำหนักของโต๊ะปรับระดับติดล้อ 115 กิโลกรัม ติดเบรก 2 ล้อ

 


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *** 

 

 

 

 

JUMBO TES500-R / โต๊ะปรับระดับหน้าโต๊ะโรลเลอร์

 

โต๊ะปรับระดับหน้าโต๊ะโรลเลอร์รับน้ำหนักได้ 470 กิโลกรัม


ขนาดของโต๊ะปรับระดับติดล้อ L815 x W500 มิลลิเมตร


ความสูงก่อนยก 355 มิลลิเมตร ยกได้สูง 970 มิลลิเมตร


น้ำหนักของโต๊ะปรับระดับติดล้อ 143 กิโลกรัม ติดเบรก 2 ล้อ

 


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***