Electric Hand Pallet Truck / รถยกลากไฟฟ้า

 

ขนาดกระทัดรัด คล่องตัวและสามารถใช้งานในพื้นที่จำกัดได้ดี เช่น


ห้องเก็บของขนาดเล็ก ลานจัดเตรียมสินค้าหรือสำหรับยกของเข้า/ออกจากตู้คอนเทนเนอร์


ลูกล้อประคอง ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการทรงตัว

 

 

 JUMBO CBD12W-Li-0255

รถยกลากไฟฟ้า/แฮนด์ลิฟท์แบบเดินตาม

 

แฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า รับน้ำหนักได้ 1200 กิโลกรัม


รถยกลากไฟฟ้ายกได้สูง 190 มม. งาต่ำสุด 80 มม.


ความยาวรวม 1651 มม. ความกว้างรวม 550 มม.


ขนาดงาของแฮนด์ลิฟท์ H45 x W160 x L1150 มม.


ระยะห่างของงา 550 มม. วงเลี้ยว 1452 มม.


ความเร็วการขับเคลื่อน ทุก/ไม่ทุก : 3.50/3.70 กม./ชม.


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *** 

 

 

JUMBO CBD12W-Li-0268

รถยกลากไฟฟ้า/แฮนด์ลิฟท์แบบเดินตาม

 

แฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า รับน้ำหนักได้ 1200 กิโลกรัม


รถยกลากไฟฟ้ายกได้สูง 190 มม. งาต่ำสุด 80 มม.


ความยาวรวม 1651 มม. ความกว้างรวม 685 มม.


ขนาดงาของแฮนด์ลิฟท์ H45 x W160 x L1150 มม.


ระยะห่างของงา 685 มม. วงเลี้ยว 1452 มม.


ความเร็วการขับเคลื่อน ทุก/ไม่ทุก : 3.50/3.70 กม./ชม.


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *** 

 

JUMBO CBD15W-Li-0255

รถยกลากไฟฟ้า/แฮนด์ลิฟท์แบบเดินตาม

 

แฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า รับน้ำหนักได้ 1500 กิโลกรัม


รถยกลากไฟฟ้ายกได้สูง 190 มม. งาต่ำสุด 80 มม.


ความยาวรวม 1651 มม. ความกว้างรวม 550 มม.


ขนาดงาของแฮนด์ลิฟท์ H45 x W160 x L1150 มม.


ระยะห่างของงา 550 มม. วงเลี้ยว 1452 มม.


ความเร็วการขับเคลื่อน ทุก/ไม่ทุก : 3.50/3.70 กม./ชม.

 

กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *** 

 

  

JUMBO CBD15W-Li-0268

รถยกลากไฟฟ้า/แฮนด์ลิฟท์แบบเดินตาม

 

แฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า รับน้ำหนักได้ 1500 กิโลกรัม

 

รถยกลากไฟฟ้ายกได้สูง 190 มม. งาต่ำสุด 80 มม.


ความยาวรวม 1651 มม. ความกว้างรวม 685 มม.


ขนาดงาของแฮนด์ลิฟท์ H45 x W160 x L1150 มม.


ระยะห่างของงา 685 มม. วงเลี้ยว 1452 มม.


ความเร็วการขับเคลื่อน ทุก/ไม่ทุก : 3.50/3.70 กม./ชม.


กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

 

 

รถยกลากไฟฟ้า/แฮนด์ลิฟท์ แบบเดินตาม | Electric Pallet Truck - Walkieย

 

ยกน้ำหนักได้สูงสุด 1,500 กก., 1,800 กก., 2,000 กก.


ระบบมอเตอร์ DC Brushless ไม่มีแปรงถ่าน บำรุงรักษาง่าย


วงเลี้ยวแคบเพียง1,320 มม. มีตู้ชาร์จในตัว  

 

 

 

JUMBO CBD15W-0255

รถยกลากไฟฟ้า/แฮนด์ลิฟท์แบบเดินตาม

 

แฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า/เดินตาม รับน้ำหนักได้ 1500 กิโลกรัม

 

รถยกลากไฟฟ้ายกได้สูง 200 มม. งาต่ำสุด 85 มม.


ความยาวรวม 1500 มม. ความกว้างรวม 685 มม.


ขนาดงาของแฮนด์ลิฟท์ H54 x W160 x L1150 มม.


ระยะห่างของงา 550 มม. วงเลี้ยว 1320 มม.


ความเร็วการขับเคลื่อน ทุก/ไม่ทุก : 2.50/2.80 กม./ชม.

 

ราคากรุณาสอบภามฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *** 

 

 

JUMBO CBD15W-0268

รถยกลากไฟฟ้า/แฮนด์ลิฟท์แบบเดินตาม

 

แฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า/เดินตาม รับน้ำหนักได้ 1500 กิโลกรัม


รถยกลากไฟฟ้ายกได้สูง 200 มม. งาต่ำสุด 85 มม.


ความยาวรวม 1500 มม. ความกว้างรวม 685 มม.


ขนาดงาของแฮนด์ลิฟท์ H54 x W160 x L1150 มม.


ระยะห่างของงา 685 มม. วงเลี้ยว 1320 มม.


ความเร็วการขับเคลื่อน ทุก/ไม่ทุก : 2.50/2.80 กม./ชม.

 


ราคากรุณาสอบภามฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *** 

 

JUMBO CBD18W-0255

รถยกลากไฟฟ้า/แฮนด์ลิฟท์แบบเดินตาม

 

แฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า/เดินตาม รับน้ำหนักได้ 1800 กิโลกรัม

 

รถยกลากไฟฟ้ายกได้สูง 200 มม. งาต่ำสุด 85 มม.


ความยาวรวม 1500 มม. ความกว้างรวม 685 มม.


ขนาดงาของแฮนด์ลิฟท์ H54 x W160 x L1150 มม.


ระยะห่างของงา 550 มม. วงเลี้ยว 1320 มม.


ความเร็วการขับเคลื่อน ทุก/ไม่ทุก : 5.40/5.68 กม./ชม.

 

ราคากรุณาสอบภามฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *** 

 

 

 

JUMBO CBD18W-0268

รถยกลากไฟฟ้า/แฮนด์ลิฟท์แบบเดินตาม

 

แฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า/เดินตาม รับน้ำหนักได้ 1800 กิโลกรัม

 

รถยกลากไฟฟ้ายกได้สูง 200 มม. งาต่ำสุด 85 มม.


ความยาวรวม 1500 มม. ความกว้างรวม 685 มม.


ขนาดงาของแฮนด์ลิฟท์ H54 x W160 x L1150 มม.


ระยะห่างของงา 685 มม. วงเลี้ยว 1320 มม.


ความเร็วการขับเคลื่อน ทุก/ไม่ทุก : 5.40/5.68 กม./ชม.

 

ราคากรุณาสอบภามฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 
 

JUMBO CBD20W-0255

รถยกลากไฟฟ้า/แฮนด์ลิฟท์แบบเดินตาม

 

แฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า/เดินตาม รับน้ำหนักได้ 2000 กิโลกรัม

 

รถยกลากไฟฟ้ายกได้สูง 200 มม. งาต่ำสุด 85 มม.


ความยาวรวม 1500 มม. ความกว้างรวม 685 มม.


ขนาดงาของแฮนด์ลิฟท์ H54 x W160 x L1150 มม.


ระยะห่างของงา 550 มม. วงเลี้ยว 1320 มม.


ความเร็วการขับเคลื่อน ทุก/ไม่ทุก : 4.18/4.37 กม./ชม.

 

ราคากรุณาสอบภามฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *** 

 

 

 

JUMBO CBD20W-0268

รถยกลากไฟฟ้า/แฮนด์ลิฟท์แบบเดินตาม

 

แฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า/เดินตาม รับน้ำหนักได้ 2000 กิโลกรัม


รถยกลากไฟฟ้ายกได้สูง 200 มม. งาต่ำสุด 85 มม.


ความยาวรวม 1500 มม. ความกว้างรวม 685 มม.


ขนาดงาของแฮนด์ลิฟท์ H54 x W160 x L1150 มม.


ระยะห่างของงา 685 มม. วงเลี้ยว 1320 มม.


ความเร็วการขับเคลื่อน ทุก/ไม่ทุก : 4.18/4.37 กม./ชม.

 

ราคากรุณาสอบภามฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

 

 

รถยกลากไฟฟ้า/แฮนด์ลิฟท์ CBD-KD ซีรีส์ | Electric Pallet Truck - CBD-KD Series

 

ยกน้ำหนักได้สูงสุด 2,000 กก. ระบบขับเคลื่อนเป็น มอเตอร์ AC


สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ออกจากด้านข้างตัวรถได้


คันบังคับยาว ช่วยลดความเมื่อยล้าในการทำงาน

 

 

 

JUMBO CBD20KDI-0255

รถยกลากไฟฟ้า/แฮนด์ลิฟท์แบบขับเคลื่อนเป็น มอเตอร์ 

 

แฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า รับน้ำหนักได้ 2000 กิโลกรัม


รถยกลากไฟฟ้ายกได้สูง 202 มม. งาต่ำสุด 82 มม.


ความยาวรวม 1705 มม. ความกว้างรวม 775 มม.


ขนาดของงา H54 x W180 x L1150 มม.


ระยะห่างของงา 550 มม. วงเลี้ยว 1450 มม.


ความเร็วในการขับเคลื่อน ทุก/ไม่ทุก : 5.5/5.6 กม./ชม.

 

ราคากรุณาสอบภามฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

JUMBO CBD20KDI-0268

รถยกลากไฟฟ้า/แฮนด์ลิฟท์แบบขับเคลื่อนเป็น มอเตอร์ 

 

แฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า รับน้ำหนักได้ 2000 กิโลกรัม


รถยกลากไฟฟ้ายกได้สูง 202 มม. งาต่ำสุด 82 มม.


ความยาวรวม 1705 มม. ความกว้างรวม 775 มม.


ขนาดของงา H54 x W180 x L1150 มม.


ความเร็วในการขับเคลื่อน ทุก/ไม่ทุก : 5.5/5.6 กม./ชม.

 

ราคากรุณาสอบภามฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

 

รถยกลากไฟฟ้า/แฮนด์ลิฟท์ แบบยืนขับ | Electric Pallet Truck - Stand-On

 

ยกน้ำหนักได้สูงสุด 2,000 กก. และ 2,500 กก. ระบบมอเตอร์ AC ประสิทธิภาพสูง


ระบบบังคับทิศทางเป็นแบบ EPS (Electric Power Steering) สามารถถอดเปลี่ยน


แบตเตอรี่ออกจากด้านข้างตัวรถได้ แท่นยืนและแขนป้อกันคนขับ สามารถพักเก็บได้

 

 

JUMBO CBD20Rlll-0255

รถยกลากไฟฟ้า/แฮนด์ลิฟท์แบบยืนขับ

 

แฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า รับน้ำหนักได้ 2000 กิโลกรัม

รถยกลากไฟฟ้ายกได้สูง 200 มม. งาต่ำสุด 85 มม.


ความยาวรวม 1765 มม. ความกว้างรวม 775 มม.


ขนาดงาของแฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า H53 x W180 x L1150 มม.


ระยะห่างของงา 550 มม. วงเลี้ยว 1600 มม.


ความเร็วในการขับเคลื่อน ทุก/ไม่ทุก : 3.9/4.1 กม./ชม.

 

ราคากรุณาสอบภามฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

 

JUMBO CBD20Rlll-0268

รถยกลากไฟฟ้า/แฮนด์ลิฟท์แบบยืนขับ

 

แฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า รับน้ำหนักได้ 2000 กิโลกรัม


รถยกลากไฟฟ้ายกได้สูง 200 มม. งาต่ำสุด 85 มม.


ความยาวรวม 1765 มม. ความกว้างรวม 775 มม.


ขนาดงาของแฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า H53 x W180 x L1150 มม.


ระยะห่างของงา 685 มม. วงเลี้ยว 1600 มม.


ความเร็วในการขับเคลื่อน ทุก/ไม่ทุก : 3.9/4.1 กม./ชม.

 

ราคากรุณาสอบภามฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

JUMBO CBD25Rlll-0255

รถยกลากไฟฟ้า/แฮนด์ลิฟท์แบบยืนขับ

 

แฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า รับน้ำหนักได้ 2500 กิโลกรัม


รถยกลากไฟฟ้ายกได้สูง 200 มม. งาต่ำสุด 85 มม.


ความยาวรวม 1765 มม. ความกว้างรวม 775 มม.


ขนาดงาของแฮนด์ลิฟท์  H53 x W180 x L1150 มม.


ระยะห่างของงา 550 มม. วงเลี้ยว 1600 มม.


ความเร็วในการขับเคลื่อน ทุก/ไม่ทุก : 6.9/7.0 กม./ชม.

 

ราคากรุณาสอบภามฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 

 

JUMBO CBD25Rlll-0268

รถยกลากไฟฟ้า/แฮนด์ลิฟท์แบบยืนขับ

 

แฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า รับน้ำหนักได้ 2500 กิโลกรัม


รถยกลากไฟฟ้ายกได้สูง 200 มม. งาต่ำสุด 85 มม.


ความยาวรวม 1765 มม. ความกว้างรวม 775 มม.


ขนาดงาของแฮนด์ลิฟท์  H53 x W180 x L1150 มม.


ระยะห่างของงา 685 มม. วงเลี้ยว 1600 มม.


ความเร็วในการขับเคลื่อน ทุก/ไม่ทุก : 6.9/7.0 กม./ชม.

 

ราคากรุณาสอบภามฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

 
  

 

รถกระเช้าไฟฟ้าขนาดเล็ก | Mini Electric Order Picker

 

เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าขนาดเล็ก งามซ่อมแซม หรืองานทำความสะอาดในที่สูง ขนาดเล็กกะทัดรัด สะดวก


ในการใช้งานในพื้นที่แคบ ผู้ปฏิบัติงานสามารถขับเคลื่อนและยกสินค้าได้โดยไม่ต้องลงจากรถ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ


ในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม ขับเคลื่อนได้สะดวก สามารถยกขึ้นได้ทันทีไม่ต้องใช้ขาค้ำยัน ทำงานได้อย่างมั่นใจด้วย


ระบบความปลอดภัยคู่ โดยระบบเซ็นเซอร์มือและเท้า หากไม่วางอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ รถก็จะไม่เคลื่อนที่

 

  

JUMBO OPSM-0930 / รถกระเช้าไฟฟ้าขนาดเล็ก

 

รถกระเช้าไฟฟ้าขนาดเล็ก รับประกัน 1 ปี


ความยาวรวม 1500 มม. ความกว้างรวม 750 มม.


ความสูงรวม 1590 มม. (พื้นถึง platform)


และ 4255 มม. (พื้นถึงปลายอดเสา)


ความเร็วในการเคลื่อนตัว 4.5 กม.ต่อชั่วโมง


ล้อพียู ล้อหน้าขนาด 7" ล้อหลังขนาด 10"

 

ราคากรุณาสอบภามฝ่ายขาย
*** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***